Psikologian lizentziaduna (upv).
Ondoren, Gpab-en, Bilbon psikoanalisian formakuntza teorikoa.
Formakuntza teorikoa bukatzean, kasuekin lanean hasten naiz. Etengabeko formakuntza jarraitzearekin bat, kasuen superbisioa naiz analisi pertsonala burutzen ditut